Viktig och generell info till alla kunder som bör läsas ibland.

Ta hand om ditt företag/ tjäna pengar på att vara ordentlig

Som företagaren som tar hand om sitt företag på ett bra sätt bör du varje månad läsa våra mail, kontrollera i filer som vi eventuellt bifogar och lämna underlag för det som eventuellt saknas månaden efter, annars blir inte bokföringen korrekt, du missar avdrag och Skatteverket blir missnöjda.Du vinner garanterat tid och pengar på det!

Excel och andra filer som BokföringsExperten i Farsta AB skickar ibland

I våra excel filer som vi ibland skickar till er är det oftast så att vi saknar eller vill uppmärksamma dig på något som eventuellt saknas m.m.

Allt vi frågar efter lämnas in på papper vid nästa inlämning, månaden efter om vi inte ber om att få det omgående.

Vänligen maila inte det som saknas, sms:a, mms:a, facebook:a inte då det blir för mycket information på olika ställen och svårt att hålla ordning på allting ni skickar.

Ofta blir det olika filformat som ibland inte kan öppnas eller är oläsliga. Ibland kommer det inte ens fram av olika anledningar. Det är bara att lämna in det vi saknar månaden efter. Det är bara om något är akut som vi ska be er att lämna in det snarast och det händer väldigt sällan.

Utdrag ur Bokföringslagen:

Bokföringen ska ge kronologisk upplysning om rörelsen förlopp.

Uppkomna affärshändelser skall kunna presenteras systematiskt och verifikationer skall finnas till samtliga bokföringsposter.

Det betyder att ni alltid ska lämna in pappersunderlag för allt som har med företagsekonomi att göra. Det räcker alltså inte att göra anteckningar för hands på bankkontoutdraget eller på en specifikation och tro att vi ska bokföra det.

Viktigt med löpnummer ordningen på era kundfakturor!

Om man inte har en klar och tydlig löpnummerordning så riskerar man att bli skönstaxerad

(upptaxerad) av skatteverket vid en granskning då skatteverket kan anse att det

saknas fakturor och att man därmed inte tagit upp alla intäkter man har haft.

http://bokforingsexperten.se/tips-och-rad/

Betala inte från privat konto eller kontant

Tänk på att inte betala från privat konto eller använda privat kort.

Tänk på att inte heller använda företagskort / företagskonto för att betala privata inköp och räkningar.

Det ställer till det i bokföringen och tar längre tid att bokföra och stämma av din dokumentation. Om du ändå råkar betala kontant eller med privat kort kan du lägga in det i en separat hög eller i ett separat kuvert och märka "kontant" eller "betalt med privata pengar" så att vi vet / Tack på förhand

Lämna alltid in betalningsuppgifter/betalningskvittenser

Kom ihåg att du alltid ska lämna in betalningsuppgifter/kvittenser på det du betalar till dina leverantörer. Det är när du sitter och betalar leverantörsfakturor som du ska godkänna dina betalningar och skriva ut en sådan betalningsuppgift/kvittens.

Häfta ihop den med dina leverantörsfakturor som du precis har betalat om du sorterar enligt kontantmetoden alternativt lägger du in det i en separat hög om du sorterar enligt faktureringsmetoden.

Det tar inte någon tid och gör det enklare för oss / Tack

Lämna alltid in insättningsuppgifter

Kom ihåg att du alltid ska lämna in insättningsuppgifter från banken på det ni får betalt för era egna kundfakturor.

Det är väldigt svårt och tidskrävande att söka på vad som har betalats i efterhand och har vi inte fått insättningsuppgifter kan vi göra saker på ett inkorrekt sätt. Gissa oss fram, får vi heller inte göra,då det kan bli fel som leder till senare utredningar och tidsförluster.

Häfta ihop insättningsuppgifter med dina kundfakturor om du sorterar enligt kontantmetoden alternativt lägger du in det i en separat hög om du sorterar enligt faktureringsmetoden.

Info om bilförmån

Äger företaget en bil? Använder du bilen privat? Då kan det uppkomma en skattepliktig bilförmån. Läs om bilförmån på Skatteverkets hemsida eller ring så förklarar vi varför det är viktigt med att föra körjournal. http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/bilarmm.4.7459477810df5bccdd4800012339.html

Representation

Vid representation använd alltid representationsblanketten!

Har du inte representationsblanketten så kan du hämta en från vår hemsida www.bokforingsexperten.se eller maila bokforingmark@gmail.com så skickar vi representationsblanketten till dig.

Betala rätt preliminär skatt (F-skatten) för ditt företag

Kom ihåg att det alltid är skillnad mellan den preliminära F-skatten som du betalar varje månad och den slutliga skatten.

Du kan råka betala mera eller mindre i preliminär F-skatt och därför är det är bra att se till att ditt företag betalar rätt preliminär F-skatt varje månad så att du inte får en stor skatteskuld i efterhand som du kanske inte har råd att betala.

Gör så här: räkna efter hur stor vinsten och skatten kan väntas bli i år (ofta cirka 40% av din resultatrapport som du får från oss varje månad).

För att betala rätt preliminär skatt bör du därför lämna en ny preliminär inkomstdeklaration för bolaget.

Läs mera här: https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/betalafatillbaka/preliminarskatt/preliminarinkomstdeklaration.4.70ac421612e2a997f85800094880.html

Kontakta oss gärna om du skulle behöva hjälp med att ändra ditt företags preliminära F-skatt

Du behöver inte boka tid för att lämna in bokföringsunderlag

Vill du som kund lämna in bokföringsunderlag är det väldigt enkelt:

-Ingen telefon föranmälan krävs(lägg in ditt kuvert genom brevinkastet bara)

-Mark eller någon annan av oss behöver inte vara inne för att ni ska kunna göra det (ni slipper ringa och boka tid)

-Inga dokument har någonsin försvunnit så att ni kan tjäna er trygga

-Ni kan lämna in bokföringsunderlag varje dag i veckan och även kvällstid/lördag och söndag från kl 06:00 fram till 21:00. Portkod 6273

Vill du besöka oss för skatterådgivning, planering eller annat?

Vi har i flera år försökt med dropp-in tider men detta har tyvärr inte fungerat då vi haft besök nästan hela tiden och ibland flera kunder samtidigt inne på kontoret.

Vi kan därför inte öppna dörren om vi inte har fått tiden bokad på förhand.

Vi ber er vänligen att respektera detta.

Observera att besök (även korta besök)måste bokas på förhand och minst två timmar innan och debiteras med 595 kr ex moms/timma eller 149 kr per påbörjad kvart.

Rådgivning och support / Personlig service

Rådgivning och support 09:00-18:00 varje dag i veckan.OBS att längre telefonsamtal för rådgivning debiteras med 149 kr per påbörjad kvart samt att mail där vi måste utreda något också debiteras med 149 kr ex moms per påbörjad kvart

Vi svarar nästan alltid direkt i telefon.

Vi har inga fasta telefontider så att ni kan ringa när ni själva har tid.

De gånger vi ibland inte svarar är det när vi har kundbesök men vi ringer er direkt efter det att besöket är avslutat. Telefonsvararen lyssnas av dagligen och Mark ringer upp kunden snarast möjligt.

Alltid ärliga priser och specifikation på det vi har gjort/ inga dolda avgifter

Kortare karenstid för näringsidkare

Den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet ska från och med 1 januari 2013 kunna välja en karenstid på en (1) dag. Sjukförsäkringsavgiften för den nya karenstiden kommer att fastställas av Försäkringskassan.

Karensdagar: 1 januari 2010 ändrades systemet med karensdagar för näringsidkare (egen företagare med enskild firma eller handelsbolag). Den ordinarie karenstiden ändrades från 1 till 7 karensdagar. Möjligheten att välja fler karensdagar ändrades från 3 och 30 till 14, 30, 60 och 90. Som kompensation sänktes egenavgifterna med 0,74 procentenheter. Ändringarna fick dock mycket kritik och riksdagen beslutade under 2010 att tillkännage sin mening att regeringen borde göra det möjligt för egenföretagare att välja en kortare karenstid än sju dagar.

Möjligt att välja 1 karensdag
Riksdagen har beslutat att den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet återigen ska kunna välja en (1) karensdag i sjukförsäkringen. Den ordinarie karenstiden ska fortfarande vara sju dagar, men det kommer alltså att vara möjligt att istället välja 1, 14, 30, 60 eller 90 karensdagar.

Skillnaderna på egenavgifterna: 1 dag= 29,51%

7 dagar= 28,97%
14 = 28,88%
30 = 28,71%
60 = 28,50%
90 =28,35% Källa Björn Lunden Administration

Undvik skatterevision

Om skatterevisorn kommer ...

Klarar du dig och ditt företag om skatterevisor knackar på? Hur förbereder du dig? Hur undviker du ett skatterevision?

Här är några sätt att minska risken för skatterevision:

Lämna alltid deklarationer i tid Betala alltid dina skatter i tid Se till så att du aldrig får betalningsanmärkningar. Om något i deklarationen ser orimligt ut, exempelvis extremt stora kostnader i förhållande till inkomsterna, så bifoga en skriftlig förklaring till din deklaration Ring och fråga din bokföringsbyrå om det finns något oklart eller om du kan bli bättre på något

Dra av för kläder/arbetskläder?

Kostnader för skyddskläder och kläder anpassade för yrket är avdragsgilla och de ska lämpligen inte kunna användas privat.
Kläder som tex. skyddar mot hög värme eller frätande ämnen, regn eller kyla är avdragsgilla. Även kostnader för andra kläder/ uniformer som är anpassade för yrket är avdragsgilla om de behövs i verksamheten och inte är anpassade för privat bruk.Exempel på sådana kläder är kläder som används i livsmedelsbutiker, inom sjukvården eller av olika grupper av hantverkare.

För att andra kläder än skyddskläder eller uniformer ska vara avdragsgilla krävs det att företagets logotyp är tydligt och varaktigt fastsatt på klädseln på ett sådant sätt att den avviker från vanliga kläder.
I Skatteverkets rekommendationer kan man läsa att t ex kostym eller dräkt bör anses som skattefria om arbetsgivarens namn, symbol eller logotype är varaktigt placerad på klädseln på ett sätt som gör att den märkbart avviker från vanliga kläder.
Inget man vill bära privat, helt enkelt.
Kostymer med alltför diskreta logotyper godtas oftast inte.

Använder du din privata bil i verksamheten?  

Då har du rätt att dra av 18,5kr/mil

Det avdragsgilla beloppet vid tjänstekörning med privat bil är 18,5 kr/mil för 2016. Lägg upp det som kostnad i din näringsverksamhet och vips har du minskat skatten. Du måste kunna styrka det du kört med den privata bilen. Till exempel genom en körjournal eller en reseräkning.

Om du kör med företagets bil, så får du dra av alla kostnader för bilen i näringsverksamheten, men i gengäld betala ett förmånsvärde för privat körning.

Dra av för mobiltelefon / stationär telefon?

Om du ringer tjänstesamtal från din privata telefon får du göra avdrag för det. Frågan är då hur mycket du har ringt i tjänsten.
Det bästa är att ha specificerade räkningar och ta fram färgpennan och markera alla tjänstesamtal.
Då ligger du ganska bra till i händelse av en fråga från skatteverket.
Sådant vet vi händer ibland.

Ett annat alternativ är att helt enkelt göra någon form av rimlig uppskattning. Enskilda näringsidkare som använder bostadstelefonen i näringsverksamheten kan göra en uppdelning av abonnemangs och samtalskostnaderna i en avdragsgill del och en privat del.

Man måste då ha en specificerad telefonräkning från leverantören för att kunna göra en korrekt uppdelning.

Glöm inte att göra en fördelning av abonnemangsavgiften också.

Dra av för träningsskor?

Att göra avdrag för träningsskor går inte.
Enligt Skatteverket omfattas denna förmån inte av reglerna om skattefri motion och friskvård eftersom det inte är fråga om träningskläder av enklare slag och mindre värde (som tex t-tröjor, träningsoveraller, strumpor, och matchdräkter. Ett krav för att det ska vara skattefritt (avdragsgillt) är att företagets reklamtryck finns på kläderna.
Skatteplikten gäller även om den anställde har ett arbete som innebär fysisk träning.

Finns det någon gräns för hur länge jag behöver betala sjuklön till de anställda?

Regeln är att arbetsgivaren ansvarar för de första 14 dagarna och det finns inte någon gräns för hur många dagar en arbetsgivare behöver betala under ett år.Det kan vara hur många sjukskrivningsperioder som helst under ett år.

Det kan ju t.ex. vara flera 2-3 dagarsperioder, i värsta fall blir det många på ett år. Sjuklönelagen innehåller ingen gräns för hur många dagar arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön för. När det finns särskilda skäl, t.ex. misstanke om missbruk, kan arbetsgivaren skriftligen begära läkarintyg från första dagen i sjukperioden.
Om arbetstagaren har en kronisk sjukdom som medför ett större antal sjukperioder kan Försäkringskassan besluta om särskilt högrisksskydd. Det innebär att arbetsgivaren betalar ut sjuklön från första dagen i sjuklöneperioden och får ersättning från Försäkringskassan för kostnaderna för sjuklön.

OBS! Det finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader som gäller för alla arbetsgivare i Sverige. Det innebär att en arbetsgivare kan få ersättning för en viss del av den årliga sjuklönekostnaden.
Läs mer på FK hemsida: http://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/sjukfranvaro/sjuk

Datasupport / IT support

Strular datorn kan det vara både frustrerande och tidskrävande och kostar dig och ditt företag pengar.
Detta är ett väldigt brett område och då är det viktig att du kan få hjälp med allt från hårdvara och mjukvara till virusskudd och datorhaverier.
På IT-supportföretaget Debugger är de specialiserade på mindre företag. Här kan man ta ansvar för hela IT-miljön, oavsett vad det gäller. Det som är bra är att en tekniker ofta inte ens behöver komma till ditt företag utan supporten sker via telefon eller genom ett fjärrstöd som gör att teknikerna kan fixa din dator från sitt eget kontor.
Priserna varierar något mellan olika supportföretag och beroende på hur många datorer du har.
Behov och krav varierar från kund till kund och därför utformas varje serviceavtal individuellt så att det passar kunden. Hos Ants kostar grundabonnemanget för en enmansföretagare med en dator 139 kr i månaden och då ingår flera automatiska tjänster via fjärrstödet . Om problem ändå uppstår kostar supporttjänsterna från 375 kr i timmen.

http://www.ants.se/it-support/

Vad ska en faktura innehålla?

För några år sedan kom det nya hårdare regler om vad en faktura ska innehålla. Det visar sig att många företag fortfarande inte vet något om de nya regler. Och om dina leverantörers fakturor inte lever upp till de nya kraven är det stor risk att du inte får dra av momsen eller att fakturan blir helt ogiltig.

Enligt mervärdesskattelagen ska en faktura bl.a innehålla ett uppgift om:

 1. datum för utfärdandet (fakturadatum)
 2. ett unikt löpnummer för varje faktura
 3. säljarens registreringsnummer till moms
 4. säljarens och köparens namn och adress
 5. varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 6. beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
 7. den eller de momssatser som gäller
 8. den moms som ska betalas

Tänk på löpnummerordning
Oavsett firmaform skall fakturor kunna följas i nummerordning, löpnummer, därav att man inte bara tar bort en felaktig faktura (och saknar ett nummer) utan skickar en kreditfaktura till kunden om det blir något fel.
Om man inte har en klar och tydlig löpnummerordning så riskerar man att bli skönstaxerad (upptaxerad) av skatteverket vid en granskning då skatteverket kan anse att det saknas fakturor och att man därmed inte tagit upp alla intäkter man har haft.

Förenklad faktura
I vissa fall räcker det med att du utfärdar en förenklad faktura.
Det får du göra om försäljningen avser ett mindre belopp.
Du får också använda en förenklad faktura om handelsbruket i branschen, administrativ praxis eller de tekniska förutsättningarna för fakturering gör det svårt att utfärda en fullständig faktura.

Exempel på när förenklad faktura kan tillåtas är försäljning av bensin i automat och försäljning av tåg- eller bussbiljetter.
Förenklad faktura får däremot inte användas vid gränsöverskridande transaktioner inom EG. Skatteverket kommer att fastställa vad som ska avses med ”mindre belopp”.
Beloppet 2 000 kr har föreslagits.

Räkna själv ut din skatt! Eller be oss göra det åt dig.

Vet du om att du själv kan räkna ut din skatt.
Nedan hittar du en länk till Skatteverkets skatteuträkning för fysiska personer. Tycker du att det är svårt kontakta oss gärna för hjälp.

http://www.skatteverket.se/webdav/files/servicetjanster/skatteutrakning2008/prelskut08ink1.html

Att föra bok

"Att föra bok" gör dig klok.
Bokförings­nämndens hand­ledning "Att föra bok" beskriver hur du ordnar upp din bokföring och dina papper.Den inne­håller 32 full­matade A4-sidor med råd och tips till ny­startade före­tagare.
Vill du ha den i tryckt form kan du beställa den från FAR SRS Förlag. Den kostar ca 50 kr (moms tillkommer). Du kan beställa broschyren genom att ringa till FAR SRS Förlag (tel. 08-506 112 60) eller via
FAR SRS Förlags webbplats.

Passar du som företagare?

I det här testet får du en fingervisning om du passar som företagare eller inte.
http://www.starta-eget.se/test.php?test=test1

Hur länge måste bokföringen sparas?

Bokföringen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7–30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader.
Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen http://www.riksdagen.se/sv/Dokument Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bokforingslag-19991078_sfs-1999-1078/#K7.
Att tänka på är att kravet gäller all räkenskapsinformation, dvs. inte bara det som man i första hand förknippar med ”bokföringen” som t.ex. verifikationer och presentationer av bokföringsuppgifterna i registrerings- och systematisk ordning.
Även andra uppgifter kan vara räkenskapsinformation om de är av betydelse för att det ska gå att följa de enskilda posternas behandling.

Måste en enskild firma ha en revisor?

Enskilda näringsidkare behöver i de flesta fall inte ha revisor.
Det krävs bara om företaget har fler än tio anställda i medeltal under de två senaste åren. Företaget ska också ha revisor om tillgångarnas nettovärde för det senaste räkenskapsåret överstiger 24 miljoner kronor.

Alla enskilda näringsidkare är däremot bokföringsskyldiga.
Affärshändelser,det vill säga allt som påverkar företagets ekonomi, ska dokumenteras. De ska kunna verifieras med underlag, till exempel kvitton eller fakturor, som kallas verifikationer. De ska sparas i tio år.

Många tar hjälp av en bokföringsbyrå eller en redovisningskonsult för den dagliga bokföringen.

Allt du behöver veta om enskild firma!

Personalfest

En arbetsgivare kan normalt anordna och bekosta en eller ett par personalfester varje år som då betraktas som en skattefri förmån för de anställda.
Även medföljande till anställda kan delta på arbetsgivarens bekostnad utan att det blir förmånsskatt. Utöver representation på 90 kr per måltid och person går det att ta upp 180 kr plus moms per person för kringkostnader, som t ex musik eller teaterbiljetter.
Även du som är ensam anställd i ditt aktiebolag får ha ”personalfest” med din partner.

Enskild firma eller aktiebolag?

Tänk noga innan du bestämmer i vilken företagsform du ska starta ditt bolag

Risker
I en enskild firma är du personligen ansvarig för alla firmans skulder.
I ett aktiebolag, däremot, riskerar du bara det du betalat för aktierna.
Vanligtvis 50.000 kronor, om du är ensam ägare till ett mindre aktiebolag, under förutsättning att du sköter allt rätt i aktiebolaget.
Gör du fel, kan du bli personligt ansvarig för allt, även i ett aktiebolag.
Detta kallas för företrädaransvar.
Om du driver en rörelse med hög ekonomisk risk, så är aktiebolag det bästa företagsformen för dig.
Om du däremot tänker driva ett företag utan någon större ekonomisk risk, till exempel en taxiåkeri eller konsultrörelse, så kan du med fördel välja en enskild firma.

Beskattning
Aktiebolag och enskild firma beskattas på olika sätt, men i kronor och ören får du betala ungefär lika mycket i skatt, vilken bolagsform du än väljer.
Ett aktiebolag är betydligt krångligare att sköta än en enskild firma.
Du måste inte längre ha en godkänd eller auktoriserad revisor men du måste upprätta en årsredovisning varje år, vilket givetvis kostar pengar.

Betala F-skatt med OCR nummer

Vid inbetalning till skattekonto på annat sätt än med förtryckt inbetalningskort ska referensnummer, OCR, anges. Numren är unika för alla skattebetalare och de är olika för inbetalning till Skatteverkets bankgiro respektive plusgiro.
Bankgiro: 5050-1055 Plusgiro: 489 01 03-7

Om du betalar via Internet måste du alltid ange det referensnummer (OCR) som finns förtryckt på skatteinbetalningskortet. Hittar du inte ditt skatteinbetalningskort?

Du kan själv beräkna ditt referensnummer. Beräkna referensnummer (OCR) Följ länken ovan eller nedan och få ditt OCR nummer med automatik!!! Väldigt enkelt och snabbt 🙂

Skatteverket

Observera att du som kund hos oss varje månad får OCR nummer per automatik genom månatliga rapporter och en sammanställnings lista.

Kontrollera saldo på mitt skattekonto?

Hur kontrollerar jag mitt saldo på skattekontot? Alla som betalar skatter och avgifter har ett eget skattekonto hos Skatteverket.

I e-tjänsten Skattekonto kan du se vilka transaktioner som har bokförts på ditt skattekonto under en viss avstämningsmånad.
Observera att det tar några dagar innan din betalning visas på skattekontot.

För att kunna använda e-tjänsten Skattekonto måste du ha en e‑legitimation. Då kan man enkelt logga in via Skatteverkets hemsida och se hur mycket man har på sitt skattekonto.

Vad är en e-legitimation?

Vi rekommenderar att ni skaffar en legitimation för att:

 • spara tid
 • slippa begränsade öppettider och långa telefonköer
 • få tillgång till dina egna uppgifter och kan själv ändra felaktiga uppgifter
 • självbetjäning för föräldrar/anmäla vård av sjuk barn till Försäkringskassan
 • och mycket mera
Mera info om e-legitimation:http://www.e-legitimation.se

När du hämtar ut en e-legitimation genom din bank så är den gratis.

Beställa kontoutdrag om man inte har e-legitimation
Om du inte vill använda e-legitimation och e-tjänsten Skattekonto kan du beställa kontoutdrag på något av följande sätt:

 •  via beställningstjänsten (Välj underrubrik/kategori "Skattekonto")
 •  via Servicetelefonen, 020-567 000, direktval 6708 (Du kan bara beställa ett kontoutdrag per telefonsamtal till servicetelefonen.)

Få tillbaka skattepengar / Koppla företagskonto med skattekonto

Det snabbaste och säkraste sättet att få tillbaka skattepengar är att du anmäler ditt eget bankkonto- eller bankgironummer till Skatteverket.
Då slipper du att stå i kö och betala en eventuell avgift för att lösa in ett utbetalningskort.

Vill du ha pengarna insatta på ditt bank- eller personkonto fyller du i blanketten
Skatteåterbetalning till bankkonto (SKV 4802) och lämnar in den på din bank eller skickar den till följande adress:
Bankgirot
Skatteöverföring till bankkonto
105 19 Stockholm

Du kan ladda ner blanketten från Skatteverkets webbplats eller hämta den på banken. Här hittar du mera information om hur du ska göra:

Mer info...

Facebooktwitterlinkedin