Papper att lämna in...

Papper att lämna in månadsvis

Vi behöver din hjälp för att kunna ha ordning på dina papper. Kom därför ihåg att i början av varje månad lämna in och tänka på nedanstående.
Alla papper (verifikationer) måste lämnas in till bokföring mellan den första och senast den femte varje månad.

Lämna alltid bland annat:

alla kvitton och leverantörsfakturor, kontoutdrag och brev från Skatteverket, utskrivna bekräftelser på alla bank in och utbetalningar samt egna insättningar och uttag, uppgifter om autogiro, kundfakturor/ uppgifter om intäkter, lönespecifikationer, bankkontoutdrag som täcker hela månaden du lämnar in, påskriven skattedeklaration, reseräkningar ….

Betalning av fakturan

Vid betalning av fakturor till oss vänligen ange alltid faktura nummer.

Angående om att ha ordning på sina papper

Använder företaget en bokföringsbyrå brukar man samla verifikationerna för en månad och därefter lämna över dem för kontering och registrering.
Det går därför inte att låta verifikationerna samlas "på hög".
Att samla verifikationer i en "låda" för att lämna över till en bokföringsbyrå en gång i månaden är inte någon bra rutin.
Nej, det viktigaste är att hålla ordning på sina verifikationer och placera dem i tidsordning. Enklast är att samla dem i en pärm där det finns en flik för varje dag i månaden alternativt en mapp med 31 fack.
Är verifikationerna få, räcker det med att sätta dem i datum- ordning i en mapp. Verifikationer som tex mindre kvitton etc. bör häftas på ett större papper (A4:a) innan de sätts in.
Klistra eller tejpa inte fast dem - klistret har en förmåga att ganska snabbt torka vilket gör att kvitton etc. har lätt för att "trilla ur" och försvinna vid arkivering.

Kan du bokföring?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen!

Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir korrekt.
Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig.
Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.
Några tips innan du lägger upp din bokföring!

  • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
  • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
  • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
  • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.
Vad innebär bokföringsskyldigheten?

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper.
Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Utdrag ur Bokföringslagen:

Bokföringen ska ge kronologisk upplysning om rörelsen förlopp.
Uppkomna affärshändelser skall också kunna presenteras systematiskt och verifikationer skall finnas till samtliga bokföringsposter.

Tack på förhand!

Facebooktwitterlinkedin